ગુજરાતમાં ટૂંક સમયમાં છઠ્ઠા ધોરણથી લઇને આઠમા ધોરણના ઑફલાઇન વર્ગ શરૂ કરવામાં આવશે : શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમા

ગુજરાત રાજ્યમાં ટૂંક સમયમાં છઠ્ઠા ધોરણથી લઇને આઠમા ધોરણના ઑફલાઇન વર્ગ શરૂ કરવામાં આવશે, એવી માહિતી શિક્ષણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમાએ

Read more

કોરોના ઇફેક્ટ : ગુજરાત બોર્ડ ધો.12 સાયન્સનું ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત 100 ટકા પરિણામ…!!!

ગુજરાત બોર્ડ ધો.12 સાયન્સનું પરીણામ જાહેર થતા ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત 100 ટકા પરિણામ આવ્યું છે, ધોરણ 12 સાયન્સમાં એક લાખ

Read more