મોદી કોરોના સામે એકલા કેમ લડે છે…..??? આરોગ્ય મંત્રીનું પદ શોભા પૂરતું છે…?!? પોતાના મંત્રીઓને કામની વહેચણી કેમ નથી કરતાં…???

ભારતમાં કોરોનાના કેસો કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યા છે ને એક દિવસમાં કોરોનાના નવા કેસોનો આંકડો સાડા ત્રણ લાખની લગોલગ

Read more

કોરોના વાયરસનો ડબલ મ્યુટન્ટ વેરિયન્ટ : કોરોનાનો અસલી ખતરનાક ખેલ હવે શરૂ થયો…???

ભારતમાં કોરોનાના કેસો ધડાધડ વધી રહ્યા છે ત્યાં બુધવારે કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રાલયે વધુ એક મોંકાણના સમાચાર આપ્યા. આરોગ્ય મંત્રાલયના કહેવા

Read more

હાલ લોહાણા મહાપરિષદના બનેલા પ્રમુખની વિશેષ લાયકાત : તેઓ આર્થિક રીતે ખમતીધર ખીમજી ભગવાન ટ્રસ્ટના પ્રમુખ છે….?!?

મહાપરિષદના પ્રમુખ બદલાયા, પણ સંસ્થાના વહીવટી માળખામાં પરિવર્તન આવશે…??? તાજેતરમાં ભારત સરકારે લિજ્જત પાપડ, મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગના પ્રણેતા રઘુવંશી સમાજના

Read more