લ્યો બોલો, ઓનલાઈન લેપટોપનો ઓર્ડર આપ્યો અને નિકળ્યું ચાર્જર….!!!

એમેજોન કંપનીએ તપાસ કરતા બે કર્મચારીઓ જ મોંઘી પ્રોડકટ તફડાવીને સસ્તી ધાબડી દેતા હોવાનું ખુલ્યુ: પોલીસ ફરિયાદ   ઈ-કોમર્સ-ઓનલાઈનના ટ્રેન્ડ

Read more