પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના અસરદાર ભાષણ કોણ લખે છે….?!? આરટીઆઈનો પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે આપ્યો જવાબ…

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણ મુદ્દાસર અને લોકોને સાંભળવા માટે જકડી રાખતાં હોય છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીની સફળતાનું મુખ્ય પરિબળ એના ચોટદાર ભાષણ છે. કેટલીકવાર, ચૂંટણી બેઠકોમાં વિરોધને સુવ્યવસ્થિત કરતી વખતે, ક્યારેક વૈશ્વિક મંચ પર ભારતની તરફેણ કરે છે અને કેટલીક વાર બાળકોને તેમની પરીક્ષા માટે ટીપ્સ આપતા હોય છે … આપણે બધા પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને લગભગ દરરોજ ટીવી પર ભાષણ આપતા જોતા અને સાંભળીએ છીએ. પીએમ મોદીના આ ભાષણો સાંભળતી વખતે, તમે પણ એક સવાલ પૂછ્યો હશે કે પીએમ મોદી તેઓ પોતે લખે છે કે નહીં તો કોઈ તેમના માટે આ કામ કરે છે. હવે એક આરટીઆઈના જવાબમાં વડા પ્રધાન કચેરીએ આ સવાલનો જવાબ આપ્યો છે.

એક આરટીઆઇના જવાબમાં પીએમઓએ કહ્યું છે કે પીએમ મોદીને વિવિધ પ્રેક્ષકો તરફથી ઇનપુટ મળે છે, પરંતુ તેઓ પોતે ભાષણને અંતિમ સ્પર્શ આપે છે. જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “કાર્યક્રમની પ્રકૃતિના આધારે જુદા જુદા વ્યક્તિઓ, અધિકારીઓ, વિભાગો, એકમો, સંસ્થાઓ વગેરે વડા પ્રધાનના ભાષણ માટે ઇનપુટ આપે છે અને વડા પ્રધાન દ્વારા આ ઇનપુટને આખરી ઓપ આપવામાં આવે છે.”

આરટીઆઈ અરજીમાં પીએમઓને એ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે પીએમ મોદી માટે ભાષણ કોણ લખે છે અને જુદા જુદા પ્રસંગો પર પીએમ મોદીનું ભાષણ તૈયાર કરવામાં કેટલા લોકો સામેલ છે. તેમ જ તેમનો ભાષણ લખવામાં કેટલો ખર્ચ કરવામાં આવે છે તે અંગે પણ સવાલ ઉભા થયા હતા. જો કે, આ પ્રક્રિયાના ખર્ચ અંગે પીએમઓ દ્વારા કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી.