જો એક વર્ષમાં 2.5 લાખ રૂપિયાથી વધુ PFમાં જમા કર્યા, તો વ્યાજ પર ટેક્સ લાગશે

કર બચતનો ‘જુગાડ’ સમાપ્ત થયો છે. તેનો ઉપયોગ વેતન મેળવતા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. હકીકતમાં, સામાન્ય બજેટ 2021 એ કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) અને સ્વૈચ્છિક ભવિષ્ય નિધિ (VPF) પરના વ્યાજ માટે કર મુક્તિ મર્યાદાની જોગવાઈ કરે છે. આનો અર્થ એ કે પ્રોવિડન્ટ ફંડના યોગદાન પરના વર્ષે 2.5 લાખ રૂપિયાથી વધુના વ્યાજ પર હવે સામાન્ય દરો દ્વારા કર લાગશે. આ ફક્ત કર્મચારીઓના યોગદાન માટે જ લાગુ થશે, કર્મચારી કંપનીના યોગદાન માટે નહીં.

હાલની જોગવાઈઓ હેઠળ, કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ, સ્વૈચ્છિક ભવિષ્ય નિધિ ભંડોળ અને મુક્તિધિકાર નિધિ ટ્રસ્ટના વ્યાજને પીએફના ફાળાને ધ્યાનમાં લીધા વિના કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. બજેટની આ નવી જોગવાઈની સીધી અસર ઊંચી આવકના પગારવાળા લોકો પર પડશે, જે સ્વયંસેવી ભવિષ્ય નિધિનો ઉપયોગ કરમુક્ત વ્યાજ માટે કરે છે. ઇપીએફ એક્ટ હેઠળ, કર્મચારીઓ અને કર્મચારીનું કંપનીનું યોગદાન પગારના 12% પર નિર્ધારિત છે.

કેટલાક કર્મચારી પ્રોવિડન્ટ ફંડ્સ (રેકનાઇઝડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અને કેન્દ્ર સરકારના ભંડોળ જેવા ઇપીએફ)માં વધુ પ્રમાણમાં રોકાણ કરે છે અને કોઈપણ મર્યાદા વિના સંપૂર્ણ વ્યાજ પરની છૂટનો લાભ લે છે. બજેટ દરખાસ્તમાં નાણાં પ્રધાને એક વર્ષમાં 2.5 લાખ રૂપિયા સુધીના પીએફ યોગદાન પરના વ્યાજ પર છૂટનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. નવી મર્યાદા 1 એપ્રિલ 2021 ના ​​રોજ અથવા તે પછી કરવામાં આવેલા યોગદાન પર લાગુ થશે. આ પગલાની અસર કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિના અમુક ટકા કર્મચારીઓ પર પડશે, એવું જાણકારોનું માનવું છે.