1 ફેબ્રુઆરીથી મુંબઇ લોકલને સામાન્ય લોકો માટે શરૂ, પરંતુ સામાન્ય લોકો સવારે 7 થી 12 દરમિયાન અને સાંજે 4 થી 9 દરમિયાન મુસાફરી કરી શકશે નહીં

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ શુક્રવારે કહ્યું હતું કે 1 ફેબ્રુઆરીથી મુંબઇ લોકલને સામાન્ય લોકો માટે ખોલવામાં આવશે. ચાલો આપણે જાણીએ કે રોગચાળા દરમિયાન લોકડાઉન થઈ ત્યારથી તે ફક્ત આરોગ્ય કાર્યકરો અને આવશ્યક સેવાઓમાં કામ કરતા લોકો માટે જ છૂટ હતી, પરંતુ હવે તે બધા માટે છૂટ આપવામાં આવી છે.

પરંતુ સામાન્ય લોકો માટે ટ્રેનોમાં ભીડ ન થાય તે માટે સમય મર્યાદિત રહેશે. મુંબઇમાં ટ્રાફિક માટે લોકલ ટ્રેન સેવા સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સેવા છે. સામાન્ય લોકોને સવારે 7 વાગ્યાથી, પછી બપોરના બાર વાગ્યાથી સાંજના 4 વાગ્યા સુધી અને છેલ્લી સ્થાનિકને સવારે from વાગ્યે ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપો. સામાન્ય લોકો સવારે 7 થી 12 દરમિયાન અને સાંજે 4 થી 9 દરમિયાન મુસાફરી કરી શકશે નહીં.

રાજ્ય સરકારે મુંબઈ અને મુંબઇ મહાનગરોમાં દુકાનો અને રેસ્ટોરાં અનુક્રમે સવારે 11 વાગ્યા અને બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રહેવાની મંજૂરી આપી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ઓફિસોને કામના સમયમાં રાહત લાવવાની વિનંતી કરી છે જેથી સ્થાનિક મુસાફરી કરનારા મુસાફરોને ભીડથી બચાવી શકાય.