મતદારોના ઓળખપત્ર આજથી ડિજિટલ

મતદારોના ઓળખપત્રનું ઇલેક્ટ્રોનિક સંસ્કરણ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાર ફોટો ઓળખ કાર્ડ શરૂ થઈ ગયું છે. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિએ મતદાર ઓળખકાર્ડની હાર્ડ કોપી રાખવાની જરૂર રહેશે નહીં. સરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ સુવિધા અંતર્ગત હવે કોઈપણ મતદાર તેમના વોટર કાર્ડની સોફ્ટ કોપી મોબાઇલ ફોન અથવા કમ્પ્યુટર પર ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

કાયદા પ્રધાન રવિશંકર પ્રસાદ દ્વારા શરૂ કરાયેલા વોટર આઈડી કાર્ડના ઇલેક્ટ્રોનિક સંસ્કરણ હેઠળ, ભારતના નાગરિકો હવે ડિજિટલ વોટર આઈડી કાર્ડ તેમજ આધારકાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકશે. આ સુવિધા કાયદા મંત્રી દ્વારા 25 મી જાન્યુઆરીએ એટલે કે ‘રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ’ નિમિત્તે શરૂ કરવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા મુજબ, ઇ-ઇલેક્ટર ફોટો આઈડેન્ટિટી કાર્ડ (Digital Voter ID) એ ઇલેક્ટર ફોટો આઇડેન્ટિટી કાર્ડનું ડિજિટલ સંસ્કરણ છે અને ડિજિટલ લોકર દ્વારા તેને સુરક્ષિત કરી શકાય છે. ‘રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ-2021’ નિમિત્તે લોંચ કરાયેલા આ ડિજિટલ મતદાર કાર્ડને પોર્ટેબલ દસ્તાવેજ ફોર્મેટમાં (pdf) સાચવી શકાય છે.

ચૂંટણી પંચે આપેલી માહિતી અનુસાર, આ સુવિધા (E-EPIC) રજૂ કરવામાં આવી છે કારણ કે ભૌતિક કાર્ડ છાપવામાં અને મતદારો સુધી પહોંચવામાં સમય લેતો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં, આ નવી શરૂઆતની સહાયથી, દસ્તાવેજો ઝડપથી અને સરળતાથી પહોંચાડવાનો વિચાર છે. હાલમાં આધારકાર્ડ, પર્મેનેંટ એકાઉન્ટ નંબર (Pan Card) અને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ડિજિટલ મોડમાં ઉપલબ્ધ છે.

  • ચૂંટણી પંચ બે તબક્કામાં ડિજિટલ વોટર કાર્ડ (ઇ-ઇપીઆઈસી) સુવિધા રજૂ કરશે.
  • પ્રથમ તબક્કો 25 થી 31 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે.
  • આ તબક્કામાં, નવા મતદારો કે જેમણે વોટર ID માટે તાજેતરમાં અરજી કરી છે અને જેમના મોબાઇલ નંબર ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર નોંધાયેલા છે તેઓ ડિજિટલ વોટર ID (E-EPIC) ડાઉનલોડ કરી શકશે.
  • બીજો તબક્કો 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે. જે પછી તમામ મતદારો તેમની ડિજિટલ વોટર આઈડી ડાઉનલોડ કરી શકશે.
  • આ માટે મતદારના ફોન નંબરને ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ સાથે લિંક કરવો આવશ્યક છે.
  • જેમના મોબાઇલ નંબર કમિશન સાથે જોડાયેલા નથી, તેઓએ તેમની વિગતો ફરીથી ચૂંટણી પંચમાં ચકાસી લેવી પડશે, ત્યારબાદ મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક કરવામાં આવશે.
  • આ પછી, મોબાઇલ એપ્લિકેશન અથવા સત્તાવાર વેબસાઇટ Votportal.eci.gov.in પર જઈને (E-EPIC) ડાઉનલોડ કરી શકશે.
  • E-EPIC એટલે કે ડિજિટલ વોટર આઈડી પણ PDF ફોર્મેટમાં હશે. આ કાર્ડ્સ ડિજિલોકર એકાઉન્ટ પર પણ સ્ટોર કરી શકાય છે.
  • આ ડિજિટલ વોટર આઈડી કાર્ડ્સને સુરક્ષિત રાખવા માટે, સુરક્ષિત ક્યૂઆર કોડ પણ રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી તેને નકલ ન કરી શકાય.