કોઈ ઝૂકવા તૈયાર નથી : 11 બેઠકો બાદ પણ સરકાર અને કિસાન વચ્ચે કોઈ ઉકેલ નહીં

જે પ્રસ્તાવ આપ્યો એનાથી વધુ આપી શકીએ તેમ નથી : કૃષિ મંત્રી તોમર

દિલ્હી વિજ્ઞાનભવન ખાતે યોજાયેલ સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચેની બેઠકો ફરી નિર્ણય વિહોણી રહી છે. બ્રેક પછીની શરૂ થતા જ બંને પક્ષો વચ્ચે મંત્રણા બેઠકમાં ફેરવાઈ હતી. કૃષિ વિધાનોના સંદર્ભમાં સરકાર અને ખેડૂત વચ્ચે 11 વાગ્યાની ચર્ચા શરૂ થઇ હતી. ખેડૂત ત્રણ કૃષિ નિયમો પાછા ખેંચવાની માંગ કરી હતી, જેથી સરકારની સમસ્યાઓમાં કોઈ ફેરફાર થયો નહીં.

ફરી ખેડૂત સંગઠનો અને સરકારની વચ્ચે બેઠક યોજાઇ છે. ત્યારે આજની સભામાં કૃષિમંત્રી તોમરે કહ્યું કે અમે એક તરફી વલણ કર્યું હોય તેના જેવો અનુભવ કર્યો છે. પણ અમે કેટલાક ખેડુતો સાથે પહેલાથી જ વાત કરી હતી. અને આનાથી વધુ કરી શકતા નથી. જ્યારે તમે નક્કી કરી લો ત્યારે અમે ફરીથી બેઠક કરીશું , પરંતુ હાલ કોઈ તારીખની નક્કી નથી કરી.

કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે 11મી વખત વાતચીત થઈ. આજની સભામાં સરકારની સ્થિતિએ જણાવ્યું હતું કે અમે આનાથી વધુ કઈ જ કરી શકતા નથી. સરકાર અને ખેડૂત વચ્ચે હજી વધુ બેઠકની કે વાતચીતની તારીખ હવે આવતી નથી.

ખેડૂત શિવકુમાર કક્કે કહ્યું હતું કે, લંચ બ્રેકથી પહેલા ખેડૂત નેતાઓએ 3 કૃષિ કાયદાઓને પાછા લેવા માંગણી કરી હતી. ત્યારે પ્રથમ સરકારે કહ્યું કે આ સુધારાની તૈયારી છે. મંત્રીઓએ જણાવ્યું હતું કે રાજકીય નેતાઓએ સરકારના અમારા પ્રદર્શનો પર વિચાર કર્યો. તે પછી સભા છોડી ચાલ્યા ગયા .

કૃષિમંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમરે કહ્યું કે કૃષિ વ્યવસાયો પર સરકારના વર્ષો સુધીના નિયંત્રણની તૈયારી છે. આનાથી વિશેષ કઈ જ કરી શકતા નથી. નરેન્દ્ર સિંહ તોમરે કહ્યું હતું કે જ્યારે ખેડુતોએ વાતચીત કરવાની તૈયારી કરી હતી, ત્યારે તે કાલે પણ થઇ શકે છે, પરંતુ વિજ્ઞાન ભવન કાલે ખાલી નથી. કૃષિ મંત્રાલયની ખેડૂતો સાથે થયેલી વાતો માટે આભાર માન્યો હતો.