આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી…

વર્ષ 2021-22 માટે આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય પ્રત્યક્ષ કર બોર્ડ (CBDT) એ ગુરુવારે આ નિર્ણય લીધો છે. આ પહેલા 30 સપ્ટેમ્બર ITR ફાઇલ કરવાની છેલ્લી તારીખ હતી. તે પહેલા તે 31 જુલાઈ હતી. જેને 31 જુલાઈથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. હવે આ તારીખ 31 ડિસેમ્બર કરવામાં આવી છે. સીબીડીટીએ આ નિર્ણય આવકવેરા કાયદાની કલમ -139 ની પેટા કલમ -1 હેઠળ લીધો છે.

સરકારે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે આવકવેરા રિટર્ન ભરવાની અંતિમ તારીખ 31 ડિસેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી છે.કોરોનાવાયરસ રોગચાળાને જોતા છેલ્લી વખત તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવવામાં આવી હતી. “આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં કરદાતાઓ અને અન્ય હિસ્સેદારો દ્વારા નોંધાયેલી મુશ્કેલીઓ અને આવકવેરા અધિનિયમ, 1961, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ હેઠળ આકારણી વર્ષ 2021-22 માટે ઓડિટના વિવિધ અહેવાલોને ધ્યાનમાં રાખીને નાણા મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, આવકવેરા રિટર્ન અને મૂલ્યાંકન વર્ષ 2021-22 માટે નિયત તારીખોને આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે.